מחקר ופיתוח

בזכות התרומות ורכישת משלוחי המנות, העמותה מממנת מעבדת מחקר ופיתוח למציאת תרופה למחלת הדושן.
מה עשינו עד כה בתחום המחקר והפיתוח