אנו מעניקים לאלון את כל שביכולתנו, אך "דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד", ואתם "הכפר".בשנת 2012 הקמנו עמותה הנקראת "חיים לאלון".

העמותה רואה לנגד עיניה הענקת טיפולים מאריכי חיים לאלון, טיפולים יקרים שאין ידנו משגת, כמו כן, מציאת תרופה והשתתפות במחקר ופיתוח עבורו.

 

תרומתכם המבורכת נחוצה לנו!

המחקר כבר החל ואנו מאמינים בו בכל ליבנו!

עיזרו לנו למצות את כל האפשרויות לשם הצלת חייו של אלון!פרטי העמותה

עמותת "חיים לאלון" מס' 580558054

עמותת "חיים לאלון" נוסדה ב 9.5.2012 ,י"ז אייר, התשע"ב (לפי חוק העמותות התש"ם 1980).

וועד העמותה - מתנדבים

מסטאי גלעד, גור אריה שלמה, גל רוני, נווה יונתן, מייל אמיר, ערן נחלון ושוורץ זאב.

תפקידים - מתנדבים

יו"ר העמותה – גלעד מסטאי

מזכיר העמותה - אוסקר רוזנברג

כלכלנית - עדי ברעם

רואה חשבון - יורם בר-אבי